Profile Category: <span>Hudobná náuka</span>

Home / Hudobná náuka
Jan Pochop, DiS.

Jan Pochop, DiS.

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na trubku, tubu, pozoun, baryton. Hra na bicie.

Mgr. Lucia Peťková

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.