Profile Category: Hudobná náuka

/ Home » Pedagóg HO » Hudobná náuka
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, hra na bicie, trubku, Pochop

Jan Pochop, DiS.

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na trubku, tubu, pozoun, baryton. Hra na bicie.

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.