ZUŠ Dubnica nad Váhom, otvorenie školy po korone, Obnovujeme vyučovanie, foto unsplash.com

Obnovujeme vyučovanie!

Od pondelka 15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v plnom rozsahu, ako individuálne, tak i kolektívne vyučovanie. Tu je niekoľko najdôležitejších informácií:

  • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín platným pred dňom 16. 3. 2020.
  • Do priestorov školy nesmie vkročiť osoba, ktorá má príznaky infekcie dýchacích ciest.
  • Vo vstupe do budovy školy bude umiestnená dezinfekcia, ktorú je každý prichádzajúci použiť.
  • Meranie teploty sa bude realizovať len príležitostne.
  • Žiak si pred vstupom do triedy umyje ruky mydlom.
  • Použitie rúšok je na zvážení žiaka (resp. jeho zákonného zástupcu).
  • Rodičia sa v škole zdržujú najviac 10 minút.
  • Rodič vypisuje pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente: Koncepčný plán otvorenia ZUŠ, dodatok č. 2.

Tešíme sa na vás! 🙂