ZUŠ Dubnica nad Váhom, znovuotvorenie individuálneho vzdelávania

Novinka: Otvárame individuálky

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom, rozhodlo od 8. júna 2020 otvoriť individuálne vzdelávanie v ZUŠ.

Otvorenie sa týka len individuálneho vzdelávania, t.j. individuálnych hodín predmetov hudobného odboru.

Podmienky a režim pre prevádzku základnej umeleckej školy do konca školského roku 2019/2020 sú uvedené v dokumente „Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení ZUŠ“ a v dokumente „Koncepčný plán otvorenia ZUŠ – dodatok č. 1.“

Žiak musí na každú individuálnu hodinu priniesť podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave.

Dokument nájdete tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

Prosíme rodičov a žiakov, aby si prečítali tento dokument – „Koncepčný plán otvorenia ZUŠ – dodatok č. 1.“ a pozornosť venovali najmä žlto vyznačeným úsekom. Nájdete tam podrobné pokyny a informácie o dezinfekcii, nosení rúšok a iných podmienok, ktoré musíme dodržiavať.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na naše prvé pokoronové stretnutia 🙂