Koncert súborov: Gitarové trio I a II

Koncert súborov: Gitarové trio I a II

Gitarové trio z triedy Mgr. Ševcecha je nám z koncertov už pomerne známe. K starším kolegovcom sa minulý rok pridalo i vekovo mladšie gitarové trio II. Poďme si o oboch niečo povedať.

Pán učiteľ Ševcech, poviete nám prosím, aké zoskupenia to teda vediete?

Vediem dve triá žiakov zmiešaných pohlaví, mladšie trio tvoria žiaci druhej časti I. stupňa štúdia, ktorí majú 13-15 rokov. Druhé trio sú starší žiaci II. stupňa vo veku 17-19 rokov.

Nikdy ste nerozmýšľali nad nejakým kreatívnejším názvom?

Na koncertoch ich zvyknem uvádzať ako Gitarové trio mladších žiakov a Gitarové trio starších žiakov. Máme aj pracovné názvy, ale neviem, či sú šírenia schopné (smiech). Starších žiakov som pôvodne nazýval Ad adsurbum a potom si vymysleli pracovný názov “Kalba”od slova kaliť, ale je jasné, že to nie je použiteľné.

Spomínate si ešte, kedy presne vzniklo toto prvé gitarové trio?

Prvé trio vzniklo približne pred ôsmimi rokmi. Skupinová hra je povinná až od tretieho ročníka, no títo boli veľmi šikovní a začali už v druhom ročníku. Mladšie trio začalo hrávať spoločne v treťom ročníku, čiže spoločne hrajú asi tri roky.

V čom sa hra v skupinovom zoskupení líši od toho, ak hrá človek na hudobný nástroj sám?

Keď deti hrajú sólo, hrajú veľmi komfortne. Ak hrám sám a pomýlim sa alebo niekde zakopnem, môžem sa zastaviť a začať hrať odznova. No keď hrajú spolu traja, čas beží pre všetkých rovnako. Nemôže jeden zastaviť a dvaja ho čakať, musia hrať všetci rovnako a konštante. Je na nich vedený väčší tlak, aby to zahrali vo väčšej previazanosti, čo hudba v svojej podstate vyžaduje. Plus, ak sú cieľavedomí, navzájom sa ťahajú. Sú na seba viac nároční, aby sa vyrovnali jeden druhému a snažia sa, aby konečný výsledok, čiže to celé dielo, malo čo najlepší efekt.

Chodievate s Vašimi triami aj na súťaže?

Ani nie. Možno by to bolo dobré, ale zase… na súťažiach je na nich vyvíjaný veľký tlak. A už aj tak majú v škole tlakov viac než dosť, každý je navyše zapojený v rôznych školských aj mimoškolských projektoch. Myslím, že toho majú viac než dosť, nechcem ich ešte viac trápiť a stresovať.

Čo hrávate na koncertoch najčastejšie a najradšej?

Hrávali sme veľa klasiky – skladby od Bacha, prepisy od Beethovena, potom sme hrávali modernejšiu hudbu teraz sa zameriavame viac na španielsku a juhoamerickú hudbu. To im asi aj najviac sedí a aj ku gitare sa to najviac hodí.

Uvidíme obe triá aj na Koncerte súborov?

Áno, vystúpia obe triá. Jedno sa predstaví so španielskou Morenitou a druhé tiež so španielskymi skladbami, so španielskymi tancami.

Viete si predstaviť, čo by ste robili, ak by ste nevyučovali na ZUŠ?

Pfú…(smiech). Veľa vecí by som možno chcel robiť a aj by som robil. Mám stavebnú priemyslovku, čiže rozumiem technickým výkresov, mám mediálnu školu, takže rozumiem aj médiám, bavia ma, hrám sa rád so zvukom. Ale určite by to bolo niečo s elektronikou alebo médiámi, to asi najskôr. Alebo mi potom ostáva už len kozmonaut (smiech).

Gitarové trio I a II si budete môcť vypočuť na našom najbližšom koncerte Koncerte súborov ZUŠ.

Text © Sláva Gajdošíková

Fotografie © Frantisek Petko – Photography