Akí úspešní sme boli v uplynulom školskom roku? ZUŠ Dubnica nad Váhom

Aký úspešný bol pre nás uplynulý školský rok?

V školskom roku 2018 /2019 získali naši žiaci za svoje vynikajúce výkony opäť množstvo ocenení. Za mimoriadne úspešný môžeme pokladať najmä druhý polrok. Prezrite si spolu s nami prehľad získaných ocenení 🙂

Tanečný odbor

Jedno z najvyšších ocenení tohto školského roka získali žiačky zo súboru moderného tanca „Dansation Dance Company. V marci sa kvalifikovali na súťaži DanceStar Slovakia v Nitre, odkiaľ postúpili do svetového finále súťaže DanceStar. Z chorvátskeho mesta Poreč, kde sa súťaž konala, priniesli mladšie žiačky tretie miesto (kategória jazz dance). Staršie žiačky sa taktiež umiestnili výborne – na desiatom mieste (kategória contemporary dance). O súťaži, jej priebehu, či o tancovaní ako takom sme sa rozprávali v tomto rozhovore:  Ak máš iba nohy a nemáš srdce, tanečník z teba nikdy nebude.

Literárno – dramatický odbor

Súbor LDO pod vedením p. uč. Hrehušovej dlhodobo spolupracoval s literárnou kaviarňou POeMA v Hornom Sŕní. Práve tu si v na konci mája prevzala svoje ocenenie Nela z triedy pani učiteľky – prvé miesto v kategórii „próza“ na 6. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Villa Zerna 2019 za prácu s názvom „Moja sestra“.

ZUŠ Dubnica nad Váhom, VIlla Zerna 2018

Nelka z LDO si preberá prvú cenu v literárnej súťaži Villa Zerna 2019.

Výtvarný odbor

Žiaci výtvarného odboru bodovali počas uplynulého školského roku v dvoch výtvarných súťažiach. Prvou bola súťaž „Vesmír očami detí 2019“do celoslovenského kola postúpilo 6 žiakov z triedy p.uč. Šebíkovej, v konečnom hodnotení sa so svojou prácou umiestnil v V. kategórii (základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ) žiak Dominik.

Druhou súťažou, do ktorej sa deti zapojili, bola celoslovenská výtvarná súťaž „V ríši divov“. Témou súťaže bolo tradično-netradičné výročie, dvaja žiaci našej ZUŠ tu získali so svojimi priestorovými prácami druhé a tretie miesto. Získali sme i jedno čestné uznanie v II. kategórii (deti do 11 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky).

Hudobný odbor

Najviac diplomov, medailí a pohárov nám v školskom roku 2018 / 2019 dosiahli svojou šikovnosťou žiaci z hudobného odboru a to najmä akordeonisti a speváci. Poďme však ale pekne poporiadku 🙂

Spev

V marci sa žiaci z triedy p.uč. Bošanskej zúčastnili dvoch súťaží. Na 24. ročníku celoslovenskej speváckej súťaže „Vokálna jar 2019“ získali dvaja žiaci strieborné a bronzové pásmo. Na V. ročník speváckej súťaže v populárnom speve s názvom FULLSTAR 2019 cestovalo do Ružomberka 5 detí, strieborné pásmo si domov však priniesla len Rebeka.

V máji boli zase akční žiaci z triedy p.uč. Belku. Z 18. ročníka súťažnej prehliadky mladých spevákov vo Vrútkach cestovali domov dvaja žiaci so zlatým pásmom a čestným uznaním. Na 10. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká hudobná jar“ si svojím hlasom vyspievala cenu za najlepšiu interpretáciu Barbora.

Poslednou súťažou, na ktorej zahviezdili opäť žiaci z triedy p.uč. Bošanskej, bol 19. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou – Nitrianska Lutna 2019. Zúčastnili sa jej Anna a Pavol a domov si priniesli cenu primátora mesta Nitra a prvé miesto v IV. kategórii (do 16 rokov).

Husle

V apríli tohto roku skúsili šťastie aj deti z triedy p.uč. Liškovej. Na prvej súťaži, 19. ročníku interpretačnej súťaže „Schneiderova Trnava 2019“ získala huslistka Martina bronzové pásmo. 

Akordeón

Akordeonisti z triedy p.uč. Holej začali zbierať medaile už v októbri. Z medzinárodného akordeónového festivalu INTERTALENT 2018 v Dunajskej Strede si Roman priniesol 1. miesto. V apríli sa 6 žiakov zúčastnilo 17. ročníka akordeónového festivalu „V rytme rôznych hudobných žánrov“ v Kysuckom Novom Meste, kde získali: tri zlaté pásma, jedno strieborné pásmo a víťazstvo v kategórii komorná hra si prevzalo novovzniknuté akordeónové trio. Po krátkom oddychu cestovali žiaci až do Ostravy na 8. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže Ostrava 2019. Tu získali prvú cenu kategórie I., druhú cenu kategórie III. a čestné uznanie. 

V máji súťažili žiaci pani učiteľky Holej v Rajeckých Tepliciach, na 18. ročníku medzinárodného festivalu akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO, kde získali tri zlaté a dve strieborné pásma a Roman si odniesol domov ocenenie „víťaz kategórie“. Poslednou súťažou pre akordeonistov v tomto školskom roku bola ASPUŠ 2019 – 4. ročník celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky v Nových Zámkoch. Tu sa Timotej stal víťazom I. kategórie, Roman víťazom III. kategórie, Martin víťazom V. kategórie, dievčatá získali dve strieborné miesta a jedno bronzové a z komornej hry si priniesli 2. miesto.

ZUŠ Dubnica nad Váhom, najúspešnejší žiaci roka 2018 /2019, akordeonisti., oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2018/2019

Traja najúspešnejší akordeonisti spolu s pani učiteľkou Holou.

A teda?

Z textu vyššie nám teda vyplýva, že tvrdá práca sa naozaj vypláca – naši žiaci boli úspešní na šestnástich súťažiach, nielen na celoslovenskej úrovni, ale i na svetovej (1 súťaž) či európskej (3 súťaže). Dohromady sme získali 38 rôznych ocenení a to je naozaj úctyhodný výkon. Kompletný zoznam súťaží a ocenení nájdete v tomto pdf – Súťaže 2018 / 2019.

Čo sme vyššie nespomenuli a čo je pre nás rovnako dôležité je prijatie troch žiakov na ďalšie štúdium na strednú školu –  na konzervatóriu v Košiciach bude študovať žiačka p. učiteľa Belku, na konzervatóriu v Bratislave alebo Košiciach žiak p. učiteľky Hrehušovej a na Strednej umeleckej škole v Trenčíne nás bude reprezentovať žiačka p. učiteľky Šebíkovej.

Gratulujeme všetkým oceneným a ich pedagógom a všetkým nám želáme minimálne rovnako úspešný ďalší školský rok. Už sa nevieme dočkať! 🙂