Zmena vyučovania ZUŠ Dubnica nad Váhom

Výučba opäť dištančne

Milé deti, vážení rodičia, dôležitá informácia k vyučovaniu po sviatkoch:

Od 11. januára sa žiaci na  1. stupni ZŠ a  2. stupni ZŠ vzdelávajú dištančne. Toto platí aj pre žiakov našej ZUŠ, čo znamená, že zostávame doma, vzdelávame sa z domu, dôvodom je zhoršená epidemiologická situácia na celom Slovensku.

Ďalšie dôležité informácie o vyučovaní na MŠ a ZŠ v meste si prečítajte v článku na webovom sídle mesta: Materské školy otvoríme pre deti pracujúcich rodičov.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme vám hlavne veľa pevného zdravia a dobrej nálady, vidíme sa opäť na našich online hodinách 🙂

[/cm