ZUŠ Dubnica nad Váhom, nové klavírne krídla

Tešíme sa z nových krídel!

Skvelé správa pre všetkých hudobníkov našej školy  – v obradnej sieni Mestského úradu Dubnica nad Váhom a v Kine Lastovička pribudli dve krásne nové digitálne krídla. Otvárajú sa nám tak nové priestory, kde bude môcť využívať pri vystupovaní klavír (a nebudeme musieť prenášať keyboardy).

Naši klaviristi sa tak budú môcť komfortne a kvalitne prezentovať nielen v ZUŠ, vo veľkej sále domu kultúry a vo Výstavnej miestnosti č. 104. Je to nová príležitosť aj pre našich sólistov – huslistov, flautistky, spevákov, saxofonistov, skrátka pre všetkých, ktorých pri interpretácii skladby sprevádza korepetítor na kvalitnom klavíri.

Aké krásky nám v meste pribudli?

  • Digitálne krídlo Pearl River GP-100 White set = sobášna (obradná) miestnosť
  • Digitálne krídlo Kawai DG – 30 Black set = Kino Lastovička
Dúfame, že v Kine Lastovička už čoskoro budeme môcť realizovať recitály aj polrecitály klaviristov či absolventské koncerty žiakov sólových hudobných nástrojov. Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, že nám kúpu týchto krásnych nástrojov povolil a zaplatil a veľmi sa tešíme na naše prvé koncerty pre verejnosť 🙂