Druhé prijímacie skúšky ZUŠ Dubnica nad Váhom, tanečný, výtvarný, diadelný, výtvarný

Príďte na druhé prijímačky

Máte doma malých či väčších výmyselníkov, ktorých to ťahá k hudbe, tancu, farbičkám alebo na vás hrajú každý deň divadielka? Prihláste ich k nám. Prirodzený talent detí spoločne vycibríme do dokonalosti, v prípade väčších ratolestí ich s radosťou pripravíme na štúdium na stredných umeleckých školách či konzervatóriách.

 

Aké predmety otvárame v školskom roku 2020/2021?

  • Výtvarný odbor (venuje sa rôznym technikám – maľbe, kresbe, grafike, keramike, textilu)
  • Tanečný odbor (ľudový tanec – DFS Prvosienka, klasický / moderný tanec – Dansation Dance Company)
  • Hudobný odbor (husle, keyboard, violončelo, pozouna, zobcová a priečna flauta, saxofón, klarinet, trúbka, akordeón, spev, bicie)
  • Literárno-dramatický odbor (trénujeme správnu artikuláciu, umelecký prednes, vystupovanie na javisku, divadelné scénky)

 

Ako sa treba prihlásiť?

  • Vypíšte si našu e-prihlášku. Ak máte s vypísaním ťažkosti, ozvite sa nám, radi pomôžeme, prípadne si ju vypíšeme spoločne priamo na prijímačkách.
  • Príďte aj s dieťaťom na druhé prijímacie skúšky. Konajú sa v budove školy v pondelok 24. a v utorok 25. augusta 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hod.