ZUŠ Dubnica nad Váhom, otvorenie idividuálnej výučby od pondelka 19. apríla

Hurá, otvárame individuálky!

Milé deti, vážení rodičia, máme pre vás super správu! 🙂

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356 v Dubnici nad Váhom prezenčnú individuálnu formu vyučovania hudobného odboru pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ okrem predmetov spev a dychové nástroje.

Skupinové vyučovanie pokračuje dištančne.

O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás bude informovať triedny učiteľ.