Prijímacie skúšky

Dom kultúry Dubnica nad Váhom Bratislavská 435, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

Prihláste svoje deti k nám a my im pomôžeme rozvíjať ich prirodzený talent.