Klavírne popoludnie

Dom kultúry Dubnica nad Váhom Bratislavská 435, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

Workshop určený najmä pre žiakov a pedagógov klavírneho oddelenia.