Mikulášsky koncert

Koncertná sála ZUŠ Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom, TN

Koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ a žiakov z elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Centrum I.