Platí nástup do školy od 1. júna aj pre nás?

Platí nástup do školy od 1. júna aj pre nás?

Vážení rodičia, milé deti.

Usmernenie Ministerstva školstva SR zo dňa 18. 05. 2020 a nástup do škôl od 01. 06. 2020 sa zatiaľ netýka základných umeleckých škôl. Pre ZUŠ-ky vydá minister školstva samostatné usmernenie v najbližších dňoch.

Akonáhle budeme vedieť niečo nové, budeme vás ihneď informovať 😉