Detská výtvarná Dubnica 2016. Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom

Vernisáž Detskej výtvarnej Dubnice 2016

Detská výtvarná Dubnica 2016. Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom

Vernisáž DVD 2016 sa konala 8. júna 2016 v miestnosti č. 104 v MsDK v Dubnici nad Váhom. Počas slávnostného programu sa prítomní hostia mohli na chvíľu nechať unášať zvukmi akordeónov a následne si prezrieť aj riadnu módnu prehliadku, v rámci ktorej naši výtvarníci predstavili svoje práce s textilom. Po promenáde a príhovoroch si autori ocenených prác slávnostne prevzali diplom a praktický darček, ktorý im určite poslúži pri ďalšej výprave do ríše fantázie a farieb.

Vystavené práce si môžete prezrieť do 6. júla 2016 vo výstavnej miestnosti č. 104 v MsDK v Dubnici nad Váhom.

Na DVD vystavujú práce tieto školy: ZUŠ Dubnica nad Váhom, ZUŠ Ilava, SZUŠ Nová Dubnica, hosť podujatia SZUŠ Trenčín. Čestným hosťom je ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom so žiackymi prácami Výtvarného krúžku MŠ.