ZUŠ Dubnica nad V8hom_Absolventský koncert 2016

Koncert absolventov 2016

ZUŠ Dubnica nad V8hom_Absolventský koncert 2016

Koncert žiakov – absolventov hudobného odboru našej ZUŠ v školskom roku 2015 / 2016 sa konal v koncertnej sále školy.

Želáme im veľa úspechu a zdaru, či už v ďalších krokoch štúdia alebo života!