Prvý klavírny koncert, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Klavírny koncert č. 1

Prvý klavírny koncert, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Historicky prvý čisto klavírny koncert sa odohral v stredu, 12. apríla 2017 vo výstavnej miestnosti č. 104 v MsDK v Dubnici nad Váhom. Na koncerte vystúpili najlepší žiaci z tried p.uč. Podperovej, Kostrovej, Velackovej a Ďurinovej. Zahrali skladby rôznych štýlov a žánrov v interpretácii klavírnej hry sólo alebo v štvorručnej hre.

Vzhľadom na pozitívne odozvy publika sme sa klavírny koncert rozhodli zaradiť medzi koncertné stálice našej ZUŠ.