Simona Poliaková

/ Home » Profiles » Simona Poliaková
DFS Prvosienka na DFF 2019, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Pani učiteľka Poliaková pomáha pánovi učiteľovi Giertlovi a pani učiteľke Littovej s výučbou ľudového tanca v Detskom folklórnom súbore Prvosienka.

Chcete sa o nej dozvedieť viac? Pozvite ju na šálku espressa alebo lunga s mliekom, prípadne na burger.