Jan Pochop, DiS.

/ Home » Profiles » Jan Pochop, DiS.

Pán učiteľ Pochop vyučuje na našej umeleckej škole hru na bicie, hru na flautu, hru na trubku, baryton, pozoun a tubu a tiež hudobnú náuku. Chcete sa o pánovi učiteľovi dozvedieť niečo viac? Pozvite ho na šálku dobrej kávy.