Naša mladá pani učiteľka Mačinová sa deťom venuje v oddelení strunových nástrojov – vyučuje hru na gitaru.