ZUŠ DCA_Koncert v kostole_máj 2017

Novoročný koncert v kostole sv. Jakuba

ZUŠ DCA_Koncert v kostole_máj 2017

Novoročné vystúpenie žiakov hudobného odboru našej školy v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.