Možno príde aj Mikuláš…

Možno príde aj Mikuláš…

Našich najmenších z elokovaného pracoviska našej ZUŠ na ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom potešil na záver koncertu aj Mikuláš s čertom 🙂 Mnohé z detí sa pred takéto veľké publikum postavili po prvý raz, presvedčte sa, ako im to svedčí.

Nestihli ste si náš koncert pozrieť osobne? Vychutnať si ho môžete aj zo záznamu na našom Youtube kanáli.