Mama – slovo nad všetky slová

Mama – slovo nad všetky slová

Milé mamy, tento koncert bol venovaný najmä, no nielen, vám. Vystúpili na ňom žiaci z hudobného, tanečného, literárno-dramatického odboru spolu s pedagógmi našej školy. Dúfame, že ste si chvíle, ktoré sme vám venovali, užili a aspoň na chvíľku si s nami odpočinuli od každodenných povinností.
Milé mamy, ďakujeme vám, že ste!