ZUŠ DUbnica nad Váhom_koncert v Kostole sv. Trojice Nová Dubnica

Koncert v evanjelickom kostole sv. Trojice 2015

ZUŠ DUbnica nad Váhom_koncert v Kostole sv. Trojice Nová Dubnica
Krátko pred Vianocami sme hudbou a spevom potešili aj obyvateľov z Novej Dubnice. Žiaci hudobného odboru vystúpili v Evanjelickom kostole sv. Trojice.