ZUŠ Dubnica nad Váhom, historický koncert Beethoven

Hudba pre večnosť: Ludwig van Beethoven

ZUŠ Dubnica nad Váhom, historický koncert, nádvorie Dubnického kaštieľa
Historické koncerty našej školy pod taktovkou pani učiteľky Podperovej sú jednými z najveľkolepejších a zároveň aj najnáročnejších koncertov. Zapájajú sa do nich deti aj učitelia zo všetkých štyroch odborov ZUŠ, spoločne sa ponárajú do hlbín hudobnej histórie, aby vás, divákov, preniesli do čias hudobných velikánov na celé jedno popoludnie. V poradí už 7. historický koncert sme tentoraz venovali 195. výročiu úmrtia velikána klasickej hudby, ktorým bol Ludwig van Beethoven.
Takmer 50 účinkujúcich učiteľov a žiakov obecenstvu priblížilo život, dielo i rôzne zaujímavosti o tomto géniovi. Záver koncertu, ako inak, patril známej poéme „Óda na na radosť“ zo známej 9. symfónie, ktorej text je priliehavo aktuálny i dnes. (Elena Podperová)
K preneseniu sa dôb klasicizmu a k tej správnej atmosfére prispelo i historické prostredie nádvoria Dubnického kaštieľa. Excelentné výkony postavili v závere publikum zo stoličiek, diváci sa vystupujúcim odmenili dlhým potleskom.

Nestihli ste si tento veľkolepý koncert vychutnať osobne? Nech sa páči, pozrite a vypočujte si záznam koncertu 🙂