DFS Prvosienka ZUŠ Dubnica nad Váhom, zapaľovanie 1. adventnej sviečky

DFS Prvosienka na zapaľovaní sviece 2022

Naše Prvosienčatá vystúpili na zapaľovaní 1. adventnej sviečky v Dubnici nad Váhom pred obchodným domom ABC. V pásme predviedli divákom zvyky a tradície, viažuce sa k obdobiu Vianoc.