DFS Prvosienka_Pálenie Ďura 2016

DFS Prvosienka na Pálení Ďura 2016

DFS Prvosienka_Pálenie Ďura 2016

Naše malé aj väčšie Prvosienky sa stali súčasťou bohatého kultúrneho programu, ktorý vymyslelo Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom pri príležitosti osláv tradície Pálenia Ďura.