Verejný žiacky koncert, december 2017, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Decembrový žiacky koncert 2017

Verejný žiacky koncert, december 2017, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Posledný žiacky koncert v roku 2017 hosťoval vzácnu návštevu zo Severného pólu. Dúfame, že sa návšteve výkony žiakov hudobného odboru páčili a že o rok príde zas 🙂