Latest Past Udalosti

Dodatočné prijímacie skúšky

Dom kultúry Dubnica nad Váhom Bratislavská 435, Dubnica nad Váhom

Zahláste sa do tanečného odboru, LDO či na nový predmet Hudba a počítač.

Absolventský koncert

Dom kultúry Dubnica nad Váhom Bratislavská 435, Dubnica nad Váhom

Srdečne pozývame na koncert absolventov hudobného odboru.