Latest Past Udalosti

Druhé prijímacie skúšky

Prijímacie talentové skúšky pre všetkých, ktorí by sa v budúcom školskom roku chceli venovať hudbe, tancu, výtvarnej či divadlu.

Zadarmo

Prvé prijímacie skúšky

Prijímacie talentové skúšky pre všetkých nováčikov, ktorí by sa v budúcom školskom roku chceli venovať hudbe, tancu, výtvarnej či divadlu, sa budú konať v priestoroch školy. Na základe obnovenia vyučovania v ZUŠ sa prvé prijímacie skúšky uskutočnia už 1. a 2. júla 2020 od 13:00 do 17:00. Poprosíme záujemcov, aby si vypísali E-prihlášku do konca...

Zadarmo